نوشته‌ها

وکیل دادگستری

واقعیت های تغییر اسم شناسنامه ای

واقعیت های تغییر اسم شناسنامه ای *توجه: در خصوص تغییر نام، قبلا مطالبی در سایت وکیل سرا توسط اینجانب نوشته شد. با توجه به اینکه اکثر پرونده هایی که به مرحله تجدیدنظر می رسد به یک شعبه مشخص ارجاع می گردد، برای آگاهی از رویه فعلی دادگاهها در خصوص تغیی…
Call Now Button