نوشته‌ها

وکیل حرفه ای

تعیین تکلیف اموال پس از صدور قرار منع تعقیب

تعیین تکلیف اموال پس از صدور قرار منع تعقیب ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره ی استرداد یا معدوم کردن اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب اس…
Call Now Button