نوشته‌ها

وکیل دادگستری

مرور زمان کیفری

مرور زمان کیفری مرور زمان، گذشت مدتی است که پس از آن، جنبه ی کیفری عمل، مشمول عدم تعقیب شده و از بین می رود. مثلا مرور زمان شکایت کیفری چک بی محل، شش ماه (180 روز) از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (برگشت خوردن چک) است. مرور زمان در قانون مجاز…