نوشته‌ها

وکیل خانواده

دادخواست مطالبه اجرت المثل (زوجیت و تصرف)

دادخواست مطالبه اجرت المثل (زوجیت و تصرف) اجرت المثل ایام زوجیت، به زبان ساده، یعنی اینکه هزینه ی (پول) کارهایی که برایتان انجام داده ام را پرداخت کن. این دادخواست، معمولا، از طرف زوجه (زن) علیه شوهر مطرح می شود. این اجرت المثل ایام زوجیت …
Call Now Button