نوشته‌ها

دفتر وکالت

تعیین حق الوکاله توسط قرارداد

تعیین حق الوکاله توسط قرارداد به مبلغ یا اجرتی که موکل به وکیل می پردازد حق¬الوکاله یا هزینه¬های خدمات وکالتی گفته می¬شود. گرچه تعرفه ی  وکالتی، میزان حق¬الوکالۀ وکیل را مشخص کرده است اما  میزان حق¬الوکاله در قرارداد حق¬الوکاله( یا همان قرارد…
Call Now Button