نوشته‌ها

وکیل خانواده

تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

,
تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت {ملکی} و ممانعت از حق را می توان هم از طریق دادخواست حقوقی و هم از طریق شکایت کیفری مطرح نمود. البته تحقق هر کدام، نکته ها، شرایط و ادله اثباتی متفاوتی دارند. دعوای تصرف عدوانی جزء دعاو…
Call Now Button