نوشته‌ها

وکیل حرفه ای

تدلیس یا فریب در ازدواج

تدلیس یا فریب در ازدواج یکی از مسائلی که در برخی ازدواج ها رخ می دهد و منجر به تشکیل پرونده ی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی می شود تدلیس است. تدلیس در قانون مدنی چنین تعریف شده است: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» (م…
Call Now Button