نوشته‌ها

دفتر وکالت

تأمین خواسته

تأمین خواسته تأمین خواسته یعنی توقیف مال به منظور دسترسی بعدی. به عبارت دیگر، خواهان می خواهد بعدا با این مشکل مواجه نشود که با اعسار خوانده مواجه گردد و با این کار، امکان نقل و انتقال و یا مخفی کردن مال را توسط خوانده از بین می برد. سوا…
Call Now Button