نوشته‌ها

وکیل دادگستری

محل سکونت زوجین و ترک منزل از سوی زوجه

محل سکونت زوجین و ترک منزل از سوی زوجه ماده 1114 قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعییین منزل به زن داده شده باشد.» نکته1: منزلی که شوهر تعیین می کند می بایست مستقل بوده، به لحاظ عرفی قابل سکونت …
Call Now Button