نوشته‌ها

وکیل دادگستری

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات – آیین نامه

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات - آیین نامه آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 25/2/1392، در اجرای ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی، در 52 ماده و 8 تبصره به تصویب رسیده است. فصل آیین رسید…
وکیل

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون) قانون نظارت بر رفتار قضات مورخ 27/7/1390 در 56 ماده و 28 تبصره به تصویب رسیده است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 25/2/1392 تصویب شد است. فصل سوم از قانون مذکور، در خصوص آیین رسیدگی به تخلفا…
Call Now Button