نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

تحصیل دلیل

تحصیل دلیل (مطلبی در نقد ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی) تا قبل از اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 1356، دادگاههای دادگستری فقط می توانستند به دلایلی که از طرف اصحاب دعاوی حقوقی ارائه می شد، با رعایت مواعد مقرر رسیدگی و رأی صا…
Call Now Button