نوشته‌ها

وکیل ملکی

استرداد مبلغ فیش بانکی و کارت به کارت

شما در حال مشاهده مطلب استرداد مبلغ فیش بانکی و کارت به کارت هستید . آیا می توان پولی را که از طریق فیش بانکی یا از طریق انتقال وجه از طریق دستگاه های عابر بانک ( دستگاه پوز) یا انتقال اینترنتی به حساب کسی واریز شده را پس گرفت؟ ماده 265 قانون…
Call Now Button