نوشته‌ها

وکیل آنلاین

دانستنی های مهم برخی قرارهای تأمین کیفری

دانستنی های مهم برخی قرارهای تأمین کیفری ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد، اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ…
Call Now Button