نوشته‌ها

مشاور حقوقی

برخی سوالات رایج حقوقی

برخی سوالات رایج حقوقی اجرت المثل چیست و فرق آن با اجرت المسمی چیست؟ مبلغی که در قرارداد اجاره به عنوان اجاره بها قید می شود به لحاظ حقوقی، تحت عنوان اجرت المسمی شناخته شده است؛ به بیان دیگر، مبلغی که موجر و مستاجر برای اجاره روزانه یا م…