نوشته‌ها

وکیل شرکت

بازداشت ملک جاری

بازداشت ملک جاری چنانچه مراجع قضایی وضعیت ثبتی ملکی را استعلام و ادارۀ ثبت ضمن معرفی پلاک ملک و نام و مشخصات متقاضی ثبت، وضعیت ثبتی ملک را جاری اعلام نماید، چنانچه تقاضای ثبت پذیرفته شده و آگهی­های نوبتی منتشر و مهلت اعتراض به اصل ملک منقضی شده…
Call Now Button