نوشته‌ها

وکیل کیفری

دادنامه ای در خصوص انتشار تصاویر مبتذل خصوصی

دادنامه ای در خصوص انتشار تصاویر مبتذل خصوصی به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه...  تهران  آقای...  فرزند...  با نام مستعار...  متولد  ۱۳۶۴ مجرد و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ... متهم است به انتشار تصاویر مبتذل …
Call Now Button