نوشته‌ها

وکیل خانواده

انتخاب مدیر عامل در شرکتهای سهامی-بخش دوم

انتخاب مدیر عامل در شرکتهای سهامی-بخش دوم در مجامعی که سهامداران احتمال جمع دو سمت ( یعنی رئیس هیئت مدیره و مدیر­عامل ) را در یک نفر می دهند، می­توانند در زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره، امکان جمع سمت ­های رئیس هیئت مدیره و مدبر­عامل در یک نف…
Call Now Button