نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

اعلام انکار وتردید و ادعای جعلیت

اعلام انکار وتردید و ادعای جعلیت اعلام انکار در آیین دادرسی مدنی، انکار به معنی تکذیب مشارکت انکار کننده در تشکیل سند است. به عبارت دیگر انکار، نفی انتساب سند به انکارکننده است. در انکار، شخص منکر اظهار می­دارد سند به او منتسب نیست. برای…
Call Now Button