نوشته‌ها

سایت وکیل

اعاده دادرسی در پرونده های کیفری

اعاده دادرسی در پرونده های کیفری اعاده دادرسی در پرونده های کیفری با اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی قدری متفاوت است. بعد از قطعی شدن حکم صادره در پرونده ی کیفری، تنها راه اعتراضی که می تواند برای محکومٌ علیه نجات بخش باشد درخواست اعاده دادر…
Call Now Button