نوشته‌ها

وکیل خانواده

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت بارها از زبان مردم عادی (ناآشنا با قانون و حقوق) شنیده ایم که می گویند یا می پرسند: می خواهم شکایت اعاده حیثیت کنم یا عباراتی از این قبیل: ادعای حیثیت، ادعای شرف و... .  گرچه تحت عنوان اعاده حیثیت و عناوین مذکور در فوق، عنوان مجرمان…
Call Now Button