نوشته‌ها

دفتر وکالت

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 92 از ابتدای ورود به رسیدگی تا اجرای حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوا ضروری است. توجه به رعایت عدالت و انصاف مخصوصاً در رسیدگی های کیفری تحت عنوان قواعد شکلی و آیین دادرسی دارای پیشینه…
Call Now Button