نوشته‌ها

وکیل ملکی خوب

معنا و مفهوم چند اصطلاح کاربردی حقوقی

معنا و مفهوم چند اصطلاح کاربردی حقوقی معامله از طرف خریدار یا فروشنده قابل فسخ خواهد بود یعنی چه؟ یعنی کسی که حق فسخ دارد می تواند یکطرفه قرارداد را به هم بزند. پشیمانی یا حق پشیمانی که در عرف و برخی قراردادها قید می شود به همین معناست، حق پشیمانی…
Call Now Button