نوشته‌ها

وکیل پایه یک دادگستری

اسناد مالکیت تک برگی( قسمت نخست )

اسناد مالکیت تک برگی( قسمت نخست )

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اهداف فعالیت چند ساله طرح کاداستر و اعتبار بخشیدن به موقعیت مکانی  املاک و مشخص کردن نقاط ثابت آنها و منضم بودن اسناد مالکیت به نقشۀ ملک به موجب دستورالعمل شماره 89.44839 مورخ 89.3.18 و نیز دستور العمل شمارۀ 89.92616 مورخ 89.6.20 نحوۀ صدور اسناد مالکیت جدید و شیوۀ اجرایی آن را به تمام واحدهای تابعه ابلاغ کرده است.

حذف اسناد مالکیت دفترچه ای و جایگزین شدن اسناد مالکیت تک برگی با مشخصه های حقوقی و فنی، سیستم کاملا پیشرفته ای است که در آن اعداد و ارقام املاک با بارکد 18 رقمی به سیستم رایانه ای بانک اطلاعات املاک سپرده می شود و املاک را در موقعیت جغرافیایی واحد متعلق به خود تثبیت می کند. تثبیت این موقعیت و مکان با توجه به مختصات رئوس ملک بود که در شیوۀ جدید به صفر خواهد رسید. زیرا سیستم بانک اطلاعات املاک همواره وضعیت نقاط ثابت ملک را با داده های هندسی در خود حفظ و در دسترس قرار می دهد.

نظر به اهمیت این روش در همۀ ابعاد، از جمله بالا بردن ضریب امنیت و حفاظت اطلاعات املاک، مسدود شدن راه های جعل و خدشه و تغییر در طول ابعاد و مساحت ملک به دلیل وجود تصویر نقشه بر روی اسناد مالکیت، به یقین، می توان امیدوار بود آیندۀ بهتر و سالم تری را برای استقرار امنیت در زمینۀ املاک و اسناد در پیش رو خواهد گذاشت.

در مقدمۀ “دستور العمل نحوۀ صدور اسناد مالکیت جدید” مصوب 17 . 3 . 1389 چنین آمده است: “در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند ب مادۀ 13 قانون بودجۀ سال 1389 و در راستای ارتقاء ضریب امنیت و تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر، پیشگیری از جعل و ایراد خدشه به اسناد مالکیت صادره، ارائۀ خدمت بهینه توأم با سرعت، دقت و کیفیت به شهروندان، صدور سند مالکیت جدید تک برگ توسط کلیۀ واحدهای ثبتی الزامی گردیده است. لذا معاونان، مدیران ستادی و استانی مکلف اند همزمان با اجرای نرم افزار مربوط و صدور سند جدید برای فرایند تفکیک املاک، زیرساخت لازم جهت تحقق این امر را برای تمامی فرایندهای املاک، در کلیۀ واحدهای ثبتی سراسر کشور فراهم نمایند” در قسمت دوم این نوشتار، راجع به دستورالعمل مذکور خواهیم نوشت.

برگرفته از کتاب آموزش علم ثبت املاک” علی رستمی”

منبع وکیل سرا | www.vakilsara.ir

Call Now Button