نوشته‌ها

وکیل پایه یک دادگستری

اسناد مالکیت تک برگی – قسمت دوم

اسناد مالکیت تک برگی - قسمت دوم دستورالعمل نحوۀ صدور سند مالکیت جدید ماده 1- در هر واحد ثبتی کارگروهی متشکل از رئیس یا معاون اداره و یک خبرۀ ثبتی و یکی از کارشناسان مسلط به امور فناوری اطلاعات و کاداستر به منظور راهبری برنامه های نرم ا…
Call Now Button