وکیل شرکت

مهمترین دانستنی ها در قرارداد خرید و فروش ملک

 مهمترین دانستنی ها در قرارداد خرید و فروش ملک در مبایعه نامه هایی که بین اشخاص تنظیم می گردد، معمولا، به برخی از تذکرات راجع به قطعیت و لزوم عقد بیع اشاره و خیارات (اختیار فسخ معامله) نیز توسط طرفین ساقط می گردد.همچنین، گاهی یادآوری می شود ک…
وکیل

اخذ به شفعه و الزام به تنظیم سند رسمی

اخذ به شفعه و الزام به تنظیم سند رسمی اگر ملکی دو شریک داشته باشد (مثلا شراکت به صورت سه دانگ سه دانگ باشد) و آن ملک قابل تقسیم باشد و یکی از شرکا بدون اطلاع و اجازه ی شریک دیگر، سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، آن شریک می تواند اقدام به اخذ به…
دفتر وکالت

دعوی مستأجر موقوفه علیه مزاحمت مالک ملک مجاور

دعوی مستأجر موقوفه علیه مزاحمت مالک ملک مجاور در خصوص موضوع وقف، سوالات بسیاری وجود دارد که دانستن آن بخصوص برای وکیل دادگستری ضروری است. گستردگی مسائل حوزه ی وقف که مسائل مختلف آن از جمله شرایط وقف، عین موقوفه، موقوف علیهم، متولی و... را تش…
وکیل دادگستری
,

عدم انجام تعهد در قراردادهای مشارکت در ساخت

 عدم انجام تعهد در قراردادهای مشارکت در ساخت بعضی از مردم تصور می کنند در صورتی که طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکنند، می توانند قرارداد را فسخ کنند و از قید تعهدات متقابل خلاص شوند. این تصور، موجب بروز اختلافات زیادی می شود، مخصوصا، …
وکیل خانواده

نکاتی در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت

نکاتی در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت قراردادهای مشارکت در ساخت، معمولا، در ادامه ی روند کار، موجب بروز اختلاف بین مالک و سازنده می شود و با توجه به تجربه ی نگارنده در طی پرونده های متعدد از این دست، باید گفت که حضور وکیل دادگستری در تنظیم این …
سایت وکیل

محاسبۀ مقدار قدرالسهم آپارتمان از عرصه

محاسبۀ مقدار قدرالسهم آپارتمان از عرصه مجتمع آپارتمانی دارای قسمتهای اشتراکی و قسمتهای اختصاصی است. 1 . قسمتهای اشتراکی، عبارت است از قسمتهایی از ساختمان که حق استفاده از آن برای مالک یک آپارتمان یا چند آپارتمان اختصاص داده نشده است و ای…
وکیل دادگستری

شیوه ­نامۀ اجرایی صدور سند مالکیت جدید | تک برگی

شیوه ­نامۀ اجرایی صدور سند مالکیت جدید | تک برگی این شیوه نامه در 10 بخش تبیین شده است. در اینجا بدون پرداختن به مقدمه و توجیه ارائه شده در آن، صرفا این 10 بخش، را بدون هیچ توضیح اضافه به استحضار می رسانیم. بخش اول: تاریخ صدور سند و مشخص…
وکیل شرکت

بازداشت ملک جاری

بازداشت ملک جاری چنانچه مراجع قضایی وضعیت ثبتی ملکی را استعلام و ادارۀ ثبت ضمن معرفی پلاک ملک و نام و مشخصات متقاضی ثبت، وضعیت ثبتی ملک را جاری اعلام نماید، چنانچه تقاضای ثبت پذیرفته شده و آگهی­های نوبتی منتشر و مهلت اعتراض به اصل ملک منقضی شده…
وکیل پایه یک دادگستری

توضیح انتقادی صدور اسناد مالکیت تک برگی

توضیح انتقادی صدور اسناد مالکیت تک برگی نوع ملک؛ کاربری؛ نوع و میزان مالکیت طلق ( با کسرۀ "ط " و سکون "ل") در لغت به معنی حلال، روا، خالص، و بدون شریک معنا می­شود. طلق یعنی شش دانگ متعلق به شخص واحد و فاقد هر گونه شریک است. پس ملک مشاع را نم…