وکیل ملکی خوب

آیین نامه ی اجرایی قانون تملک آپارتمانها

آیین نامه ی اجرایی قانون تملک آپارتمانها {توضیح وکیل سرا:« قانون تملک آپارتمانها» در اسفند ماه 1343 به تصویب رسیده و در خرداد 1376 نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. آیین نامه ی اجرایی قانون تملک آپارتمانها در ادیبهشت 1347 به تصویب رسیده و در سال 1353…
وکیل آنلاین

قانون تملک آپارتمان‌ها

قانون تملک آپارتمان‌ها {توضیح وکیل سرا: قانون تملک آپارتمانها در اسفند ماه 1343 به تصویب رسیده و در خرداد 1376 طی اصلاحاتی که در آن صورت گرفته، دارای 15 ماده به شرح ذیل می باشد. «آیین نامه ی اجرایی قانون تملک آپارتمانها» نیز در ادیبهشت 1347 به تصویب ر…
وکیل طلاق توافقی

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی {توضیح وکیل سرا: این آیین نامه در تاریخ 11/6/1387 توسط رییس قوه ی قضاییه تصویب گردیده است. در خصوص فصل دوم، چهارم، پنجم، هفتم و فصل دوازدهم این آیین نا…
وکیل آنلاین

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احكام مدنی {توضیح وکیل سرا: این قانون در تاریخ 1/8/1356 به تصویب رسیده است و به همراه قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مورد عمل در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف در مرحله ی اجرای حکم می باشد.}   فصل اول - ق…
وکیل ملکی خوب

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده {توضیح وکیل سرا: این قانون در تاریخ 1/12/1391 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.}   فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه…
وکیل ملکی خوب

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی {توضیح وکیل سرا: این قانون، در تاریخ 15/7/1393 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، و در تاریخ 23/3/1394 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است. این قانون را باید یکی از قوانین ناظر به آیین اجرای…
Call Now Button