وکیل مهریه

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها» جدید ۱۴۰۰

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها» جدید 1400  این شیوه نامه که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه های اجرایی آن در تاریخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹  به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاع…

بیش از ۵ نکته درباره بذل مهریه

در حال مطالعه مطلب بیش از 5 نکته درباره بذل مهریه هستید بذل مهریه بذل مهریه، در واقع، همان هبه است، و  رجوع از بذل نیز ممکن است، حتا اگر بذل به موجب سند رسمی (در دفترخانه اسناد رسمی) واقع شده باشد، مگر اینکه ابراء یا بخشش طلب صورت بگیر…

شیوه های وصول مبلغ چک در سال ۱۴۰۰

شما در حال مطالعه مطلب شیوه های وصول مبلغ چک در سال 1400 هستید. تا قبل از قانون جدید چک، سه شیوه برای وصول مبلغ چک وجود داشت: ۱- شکایت کیفری  ۲- دادخواست حقوقی  ۳- اجرائیات ثبت  در حال حاضر، با توجه به اصلاحات قانون جدید چک، یک شیوه اضاف…

وضعیت نهایی جدید چک در سال ۱۴۰۰

شما در حال مشاهده مطلب وضعیت نهایی جدید چک در سال 1400 هستید. چک دیگر کاغذ پاره نیست قانون جدید چک، از 21/9/1397 قابل اجرا گردیده است. البته همچنان در حال تکمیل است و معدود بخش های اجرایی نشده از این قانون،  که قرار بود تا تاریخ 21/9/1399…
وکیل ملکی

جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ابتدائاً به دو ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرتبط با جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اشاره می گردد  ماده ۱۰۰ تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم عل…
Call Now Button