وکیل طلاق

تغییر نام تغییر حالات و روحیات

شما در حال مشاهده مطلب تغییر نام تغییر حالات و روحیات هستید افرادی هستند که از اسم خودشان راضی نیستند، در عین اینکه با دین و مذهب مشکلی ندارند اما دوست دارند اسم قشنگ تری داشته باشند. اسمی که با آن احساس بهتر و حتا اعتماد به نفس بیشتری پیدا می…
وکیل خانواده

ارش چیست دیه چیست؟

ارش چیست دیه چیست؟ دیه مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.» دیه در لغت به معنای خو…
وکیل شرکت

وکیل دادگستری جرایم مشروبات الکلی

وکیل دادگستری جرایم مشروبات الکلی شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی)، رانندگی در حالت مستی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، قاچاق مشروبات الکلی، اینها هر کدام عناوین مجرمانه ای است که به رغم شباهت در اسم و عنوان اتهامی، متفاوت از یکدیگر بوده و مجازات های م…
وکیل شرکت

رانندگی در مستی

شما در حال مشاهده مطلب رانندگی در حالت مستی هستید رانندگی در حالت مستی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، قاچاق مشروبات الکلی، شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی)؛ اینها هر کدام عناوین مجرمانه ای است که به رغم شباهت در اسم و عنوان اتهامی، متفاوت از یکدیگر ب…
Call Now Button