وکیل ملکی

فرجام خواهی حقوقی در دیوان عالی کشور

فرجام خواهی حقوقی در دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌کند بلکه عملکرد نظارتی دارد. به عبارت دیگر، تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی  بر عهده دیوان عالی کشور (ماده ۳۶۶ قانون آی…
وکیل ملکی

پرونده های کیفری دیوان عالی کشور

پرونده های کیفری دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور در یک نگاه آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن ا…
وکیل خانواده

نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در پرونده های کیفری

نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در پرونده های کیفری دادگاه تجدید نظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای {یک} رییس و دو مستشار است. *برای ملاحظه مطلب مرتبط: وکیل دادگاه تجدیدنظر در پرونده های کیفری در صورتی که تحقیقات …
وکیل ملکی

وکیل دادگاه تجدیدنظر در پرونده های کیفری

وکیل دادگاه تجدیدنظر در پرونده های کیفری مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه آراء دادگاه های کیفری قابل اعتراض است، مگر آراء صادره در مورد جرایم تعزیری درجه ۸ و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل…
وکیل طلاق

حضانت و ملاقات فرزند در قانون حمایت خانواده

حضانت و ملاقات فرزند در قانون حمایت خانواده حضانت فرزندان تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است؛ پس از هفت (7) سالگی، حضانت فرزند پسر، تا 15 سالگی قمری با پدر خواهد بود و فرزند دختر، تا 9 سالگی قمری با پدر خواهد بود. در خصوص حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده…
وکیل دادگستری

واقعیت های تغییر اسم شناسنامه ای

واقعیت های تغییر اسم شناسنامه ای *توجه: در خصوص تغییر نام، قبلا مطالبی در سایت وکیل سرا توسط اینجانب نوشته شد. با توجه به اینکه اکثر پرونده هایی که به مرحله تجدیدنظر می رسد به یک شعبه مشخص ارجاع می گردد، برای آگاهی از رویه فعلی دادگاهها در خصوص تغیی…
وکیل دادگستری

مجازات ازدواج با زن شوهردار و ازدواج قبل از بلوغ

مجازات ازدواج با زن شوهردار و ازدواج قبل از بلوغ ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی: «کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند:  ۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری…
وکیل طلاق

طلاق به جهت عسروحرج زوجه

طلاق به جهت عسروحرج زوجه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «در صورتی که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند؛ چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید. و در صورتی که ا…

دعوای نفقه و تمکین در دادگاه خانواده

دعوای نفقه و تمکین در دادگاه خانواده نفقه همان خرجی یا مخارج زندگی مشترک است و بر اساس قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا…
Call Now Button