وکیل آنلاین

توقیف اموال غیر منقول (۲)

 توقیف اموال غیر منقول (2) الف) توقیف مازاد مال توقیف شده اگر مالی تا مبلغ معینی قبلا توقیف شده و بقیه آن برای محکوم له دیگری توقیف شود، در این صورت، اگر مال، مازادی نداشته باشد باز هم میتوان آن مال را توقیف کرد و در تعداد توقیف، ممنوعیت و م…
وکیل طلاق

توقیف اموال غیر منقول (۱)

توقیف اموال غیر منقول (1) انواع اموال غیر منقول ۱- املاک ثبت شده؛ ۲- املاک در جریان ثبت؛ ۳- املاکی که سابقه ثبتی ندارد. در خصوص املاک ثبت شده و املاک در جریان ثبت، نامه ای با این مضمون به اداره ثبت منعکس می شود که: چنانچه ملک مزبور ب…
وکیل خانواده

برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران صرف طرح شکایت منتهی به رای برائت یا قرار منع تعقیب، به دلیل فقد سوء نیت، مصداق بزه افترا محسوب نمی شود (دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۳۹۳ شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران) مجازات شرب خمر، …
مشاور حقوقی

دعاوی خانواده در آراء دیوان عالی کشور

دعاوی خانواده در آراء دیوان عالی کشور زن می تواند هم اجرت المثل ایام زوجیت را دریافت کند و هم از شرط قراردادی تنصیف دارایی استفاده کند (دادنامه شماره ۶۳ مورخ   ۱۳۹۳/۱/۳۱ شعبه هشتم دیوان عالی کشور)؛ اما با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده م…
سایت وکیل

مطالب پراکنده اما کاربردی در خصوص اجاره (۲)

مطالب پراکنده اما کاربردی در خصوص اجاره (2) خواسته باید منجز باشد؛ بنابراین طرح خواسته به استناد دو موضوع متفاوت (تغییر شغل) و (انتقال به غیر) که هر یک از آنها دارای آثار و تبعات قانونی مربوط به خود می باشد وجاهت قانونی ندارد. تغییر شغل…
وکیل طلاق

مشاوره با بهترین وکیل طلاق، مهریه و خانواده در تهران

مشاوره با بهترین وکیل طلاق، مهریه و خانواده در تهران {توضیح وکیلسرا: عبارت بهترین وکیل، بهترین وکیل دادگستری و ... معمولا اغوا کننده است؛ توصیه ی ما این است که وکیل خوب را باید در عمل و پرونده های موفق وی شناخت} نکته های پراکنده در خصوص دعاوی خا…
مشاور حقوقی

گزیده ای از احکام صادره در دادگاههای کیفری تهران

گزیده ای از احکام صادره در دادگاههای کیفری تهران {توضیح وکیلسرا: با توجه به اهمیت رویه قضایی، در ذیل گزیده ی کوتاهی از برخی دادنامه های صادره از شعبات کیفری دادگاههای تهران آورده شده است.} 1- اگر مردی به ناروا نسبت باکره نبودن را به زنی بده…
وکیل ملکی خوب

آیین نامه ی اجرایی قانون تملک آپارتمانها

آیین نامه ی اجرایی قانون تملک آپارتمانها {توضیح وکیل سرا:« قانون تملک آپارتمانها» در اسفند ماه 1343 به تصویب رسیده و در خرداد 1376 نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. آیین نامه ی اجرایی قانون تملک آپارتمانها در ادیبهشت 1347 به تصویب رسیده و در سال 1353…
وکیل آنلاین

قانون تملک آپارتمان‌ها

قانون تملک آپارتمان‌ها {توضیح وکیل سرا: قانون تملک آپارتمانها در اسفند ماه 1343 به تصویب رسیده و در خرداد 1376 طی اصلاحاتی که در آن صورت گرفته، دارای 15 ماده به شرح ذیل می باشد. «آیین نامه ی اجرایی قانون تملک آپارتمانها» نیز در ادیبهشت 1347 به تصویب ر…
Call Now Button