وکیل دادگستری

معنا و مفهوم چند اصطلاح کاربردی حقوقی

معنا و مفهوم چند اصطلاح کاربردی حقوقی معامله از طرف خریدار یا فروشنده قابل فسخ خواهد بود یعنی چه؟ یعنی کسی که حق فسخ دارد می تواند یکطرفه قرارداد را به هم بزند. پشیمانی یا حق پشیمانی که در عرف و برخی قراردادها قید می شود به همین معناست، حق پشیمانی…
وکیل شرکت

دانستنی های تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری

دانستنی های تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری وکالتنامه هایی که وکیل دادگستری با موکل یا موکلان تنظیم می کند با وکالتنامه های رسمی محضری که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود قدری متفاوت است و نیازی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی ندارد. تنظیم وکالتن…
دفتر وکالت

نمونه سند: صلح در خصوص دعاوی مطروحه در دادگستری

نمونه سند: صلح در خصوص دعاوی مطروحه در دادگستری مصالح: آقای/ خانم... فرزند... به شماره شناسنامه... شماره ملی... به نشانی... متصالح: آقای/ خانم... فرزند... به شماره شناسنامه... شماره ملی... به نشانی... مورد مصالحه (موضوع صلح): کلیه حقوق و دعاو…
وکیل آنلاین

تشدید مجازات در تصادفات رانندگی

تشدید مجازات در تصادفات رانندگی با توجه به اینکه در یک سری مواقع و حالتهای جسمی و روانی، احتمال وقوع تصادف بسیار زیاد می شود، مجازات مرتکب تشدید خواهد شد. در ماده ی 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و اصلاحی 1392 گفته شده است:…
وکیل حرفه ای

مهمترین و کابردی ترین مسائل دیه

مهمترین و کابردی ترین مسائل دیه ماده 594قانون مجازات اسلامی- «موارد دیه ی کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.» دیه ی کامل مقرر برای …
وکیل پایه یک دادگستری تهران

نکته های مهم اجاره محل کسب و پیشه و تجارت

نکته های مهم اجاره محل کسب و پیشه و تجارت اجاره در واقع، هر نوع واگذاری منافع ملک است از طرف مالک به غیر به منظور کسب یا هر اسمی که طرفین دانسته یا ندانسته بر آن بگذارند از قبیل امانت، شرکت، وکالت و امثال آن. یعنی وقتی داگاه احراز کند که مالکی…
وکیل حرفه ای

جرم شرب خمر یا شرابخواری (مصرف مسکر)

جرم شرب خمر یا شرابخواری (مصرف مسکر) ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند،…
وکیل طلاق توافقی

نکته ای مهم در خصوص دعوای خلع ید

نکته ای مهم در خصوص دعوای خلع ید گاهی دیده شده که در پرونده های تصرف عدوانی و خلع ید، غاصبین و متصرفین غیرقانونی حیله ها و خدعه هایی به کار می گیرند و روند رسیدگی پرونده و اجرای حکم را طولانی می کنند و خواهان (شاکی) هم به دلیل بی اطلاعی…
وکیل شرکت

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی ماده 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.» نکته1: ا…
Call Now Button