شماره تلفن وکیل

قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب قرار ترک تعقیب قراری است که به موجب آن، تعقیب و تحقیق جرم ارتکابی متوقف می شود. ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین است: «در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این ص…
وکیل خانواده

قرار بایگانی پرونده

قرار بایگانی پرونده قرار بایگانی پرونده، تصمیمی است که به موجب آن، پرونده از مسیر رسیدگی خارج و از تعقیب متهم خودداری می شود. البته وقتی در پرونده ای قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر می شود هم پرونده بایگانی می شود اما این بایگانی شدن با قرار …
سایت وکیل

اعاده دادرسی در پرونده های کیفری

اعاده دادرسی در پرونده های کیفری اعاده دادرسی در پرونده های کیفری با اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی قدری متفاوت است. بعد از قطعی شدن حکم صادره در پرونده ی کیفری، تنها راه اعتراضی که می تواند برای محکومٌ علیه نجات بخش باشد درخواست اعاده دادر…
وکیل دادگستری

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات – آیین نامه

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات - آیین نامه آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 25/2/1392، در اجرای ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی، در 52 ماده و 8 تبصره به تصویب رسیده است. فصل آیین رسید…
وکیل

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون) قانون نظارت بر رفتار قضات مورخ 27/7/1390 در 56 ماده و 28 تبصره به تصویب رسیده است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 25/2/1392 تصویب شد است. فصل سوم از قانون مذکور، در خصوص آیین رسیدگی به تخلفا…
وکیل خانواده

چند نکته کاربردی راجع به مستثنیات دین

چند نکته کاربردی راجع به مستثنیات دین مستثنیات دین، آن دسته از اموال مدیون است که مشمول مقررات اجرا نیست و توقیف نمی شود و به مزایده نیز گذاشته نخواهد شد. نکاتی در خصوص مستثنیات دین: اعمال مستثنیات دین، صرفا، در خصوص اشخاص حقیقی اس…
وکیل دادگستری

وقف سرقفلی

وقف سرقفلی «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» ماده 55 قانون مدنی استفتاء از آیت الله گلپایگانی: سوال: فرق بین حبس و وقف چیست؟ جواب: وقف موجب زوال مالکیت واقف است به طوری که دیگر عین موقوفه ارث برده نمی شود، و…
وکیل

اخذ به شفعه و الزام به تنظیم سند رسمی

اخذ به شفعه و الزام به تنظیم سند رسمی اگر ملکی دو شریک داشته باشد (مثلا شراکت به صورت سه دانگ سه دانگ باشد) و آن ملک قابل تقسیم باشد و یکی از شرکا بدون اطلاع و اجازه ی شریک دیگر، سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، آن شریک می تواند اقدام به اخذ به…
دفتر وکالت

دعوی مستأجر موقوفه علیه مزاحمت مالک ملک مجاور

دعوی مستأجر موقوفه علیه مزاحمت مالک ملک مجاور در خصوص موضوع وقف، سوالات بسیاری وجود دارد که دانستن آن بخصوص برای وکیل دادگستری ضروری است. گستردگی مسائل حوزه ی وقف که مسائل مختلف آن از جمله شرایط وقف، عین موقوفه، موقوف علیهم، متولی و... را تش…
Call Now Button