وکیل دادگستری

جرم رباخواری و شروع به آن

جرم رباخواری و شروع به آن ربا یکی از اعمال نامشروعی است که آیات قرآن (158 و 159 نساء 125 و 126 آل عمران، 273 تا 281 بقره، و 38 روم) و روایات شرعی، شدیدا آن را تقبیح نموده اند و حرمت آن از مسلمات فقه اسلام است. قانون مجازات اسلامی (تعزیرا…
شماره تلفن وکیل

قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای پرکاربردی که دادسراها صادر می کنند قرار منع تعقیب است. این قرار زمانی صادر می شود که: الف) رفتار ارتکابی جرم نباشد. ب) ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.   پادکست مشاوره صوتی مصطفی …
دفتر وکالت

حبس تعلیقی و حبس تعزیری

حبس تعلیقی و حبس تعزیری حبس تعلیقی به طور خیلی خلاصه، یعنی اینکه مجازات زندان فردی که محکوم شده است فعلا اجرا نشود. اما حبس تعزیری، اینگونه نبوده و در صورتی که قطعیت یافته باشد، قابل اجراست. در قانون مجازات اسلامی، کتاب اول (کلیات) در چ…
وکیل شرکت

فسخ معامله به علت تخلف از شرط

فسخ معامله به علت تخلف از شرط در اکثر مبایعه نامه ها معمولا شرطی گنجانده می شود مشابه این عبارت: «در صورت عدم وصول چک مربوط به ثمن معامله، فروشنده حق فسخ خواهد داشت.» شرط مذکور در فوق، از نوع «خیار تخلف از شرط» است، زیرا بر خریدار شرط شده که لز…
وکیل

اجرائیه چیست

اجرائیه چیست اجراییه شامل سه نوع است. 1) اجراییه دادگاه 2) اجراییه مالیاتی 3) اجراییه ثبتی در این قسمت، فقط راجع به اجراییه دادگاه سخن خواهیم گفت. اجرائیه ی دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکومٌ علیه به انجام آنچه در حکم داد…
دفتر وکالت

تأمین خواسته

تأمین خواسته تأمین خواسته یعنی توقیف مال به منظور دسترسی بعدی. به عبارت دیگر، خواهان می خواهد بعدا با این مشکل مواجه نشود که با اعسار خوانده مواجه گردد و با این کار، امکان نقل و انتقال و یا مخفی کردن مال را توسط خوانده از بین می برد. سوا…
سایت وکیل

حکم قانونی روابط دختر و پسر (زن و مرد) در صورتی که منجر به ازالۀ بکارت شود

حکم قانونی روابط دختر و پسر (زن و مرد) در صورتی که منجر به ازالۀ بکارت شود در گفتار قبل، راجع به رابطۀ نامشروع مطالبی بیان شد. در آنجا گفتیم که بر طبق مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات رابطۀ نامشروع، می­تواند تا 99 ضربه شلاق …
سایت وکیل

هتک حیثیت و نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانه ای

هتک حیثیت و نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانه ای یکی دیگر از مصادیق جرایم رایانه ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب است که در سه ماده بیان شده است (مادۀ 17 الی 19 قانون جرایم رایانه ای، یا همان مواد 744 الی 746 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات-) با توجه به …
وکیل خانواده

ظهرنویس و ضامن در سفته و چک

ظهرنویس و ضامن در سفته و چک سفته و سایر اوراق تجاری، یا به نام شخصی معین صادر می شود که در این صورت، بستانکار معلوم است و یا اوراق تجاری در وجه حامل صادر می شود. در هر صورت، دارندۀ این اوراق، مالک آن محسوب می شود و حق دارد وجه آن را از مدیون …
Call Now Button