وکیل خانواده

شما در حال مشاهده مطلب هزینه وکیل مهریه و طلاق در تهران هستید .


تعرفه حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری

حق الوکاله در پرونده های مالی طبق تعرفه، 6 درصد (برای مطالبات مالی تا ده میلیون تومان)، 4 درصد (از ده میلیون تومان تا یکصد میلیون تومان)، 3 درصد (بیشتر از یکصد میلیون تا پانصد میلیون تومان) و 2 در صد (بالای پانصد میلیون تومان) می باشد. اما در واقعیت، مبلغ حق الوکاله، اکثرا، با توافق وکیل و موکل تعیین می شود.


هزینه وکیل برای گرفتن مهریه

چند درصد مهریه به وکیل تعلق می گیرد؟

وکیل دادگستری می تواند به موجب قرارداد جداگانه، که به قرارداد مالی معروف است، طبق تعرفه عمل نکند و مبلغی بیشتر یا کمتر از تعرفه از موکل دریافت کند. در این صورت، الصاق تمبر مالیاتی و مالیات سالیانه با توجه به همین قرارداد مالی تعیین خواهد شد. لذا اخذ مبلغ بیشتر از تعرفه ایراد قانونی ندارد. البته وکیل باید ابطال تمبرمالیاتی وکالتنامه را نیز بر مبنای پولی که دریافت کرده انجام دهد.

هزینه وکیل طلاق

با توجه به اینکه مراحل دادرسی، معمولا، شامل مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر و مرحله ی اجرای حکم می باشد، می بایست اختیارات وکیل مشخص گردد زیرا اینکه وکیل تا چه مرحله ای از پرونده را انجام می دهد در میزان حق الوکاله و نحوه ی پرداخت موثر خواهد بود. در برخی پرونده ها (از جمله دعاوی و پرونده های طلاق) مرحله ی فرجام خواهی دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.


هزینه وکیل طلاق از طرف زن و هزینه وکیل طلاق از طرف مرد

هزینه وکیل برای پرونده طلاق، با توجه به تبحر و تجربه و توانایی وکیل می تواند بسیار متغیر باشد. وکیل طلاق از طرف زن کار بسیار سخت تر و بیشتری در پیش دارد و هزینه وکالت طلاق از طرف زن اغلب بیشتر است از وکالت طلاق از طرف مرد.


هزینه وکیل طلاق توافقی

هزینه وکیل طلاق توافقی در تهران، بسته به این که وکیل، بعد از صدور حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) در دفترخانه طلاق حضور یابد و ثبت طلاق در شناسنامه را نیز انجام دهد یا نه می تواند متفاوت باشد. به طور کلی بهتر است در قرارداد مالی با وکیل، این جزئیات به صورت دقیق مشخص شود.


هزینه وکالت طلاق چقدر است

وکالت در طلاق که مرد به همسرش می دهد باید در دفتر اسناد رسمی و بعد از عقد صورت گیرد. هزینه وکالت طلاق توافقی معمولا 150 هزار تومان تا نهایتا 250 هزار تومان است.

*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: وکالت در طلاق؛ خوب یا بد


چند تا وکیل در یک پرونده می توان داشت؟

در پرونده های حقوقی و نیز پرونده های دادگاه کیفری دو، نمی توان بیش از دو وکیل اختیار کرد. در صورتی که موکل بخواهد دو وکیل داشته باشد باید میزان اختیارات وکلا را مشخص کند.


هزینه وکیل برای مطالعه یک پرونده

ممکن است وکالت، صرفا، به منظور مطالعه ی پرونده باشد که در این صورت، این پرونده جزء پرونده های وکیل در سیستم دادگستری محاسبه نخواهد شد. میزان حق الوکاله در مطالعه ی پرونده طبق تعرفه بسیار ناچیز است و به همین جهت، طبق توافق و قرارداد جداگانه ای ممکن است میزان حق الوکاله تعیین شود.


هزینه وکیل برای نوشتن لایحه

مبلغی که وکیل برای نوشتن و تنظیم لایحه دریافت می کند اکثرا بر مبنای نوع و کیفیت پرونده است که معمولا هم طبق توافق وکیل و موکل است. وکیل برای لایحه نوشتن، نیازی به اعلام وکالت در پرونده ندارد مگر اینکه بخواهد ابتدائا پرونده را مطالعه کند. همچنان که گفته شد وکالت برای مطالعه پرونده، با اعلام وکالت برای دفاع و پیگیری مراحل پرونده متفاوت است.


قیمت وکالت تضمینی وکیل تهران

وکیل نمی تواند نتیجه دعوا را تضمین کند اما می تواند با توجه به تجربه و دانش خود، نتیجه را تا حدود زیادی پیش بینی کند. بنابراین، وکیل تضمینی، وکالت تضمینی، قبول پرونده و پرداخت حق الوکاله به شرط تضمین نتیجه، تخلف انتظامی است. یک نسخه از وکالتنامه و یک نسخه از قرارداد مالی می بایست به موکل هم داده شود. این نسخه می بایست دارای امضا و مهر وکیل به صورت اصل باشد. برای شکایت انتظامی از وکیل دادگستری، همراه داشتن یک نسخه از وکاتنامه تنظیمی ضروری است. بعضی از وکلا، ممکن است نسخه مربوط به موکل را به وی ندهند؛ در این صورت، موکل باید آن را مطالبه کند.

*برای مطالعه در خصوص شکایت از وکیل داگستری، مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: شکایت از وکیل دادگستری


استعفا یا انصراف وکیل از پرونده

وکیل می تواند در هر مقطع و مرحله از رسیدگی، به شرطی که استعفایش خیلی دیرهنگام و نزدیک به جلسه رسیدگی نباشد استعفا دهد تا موکل بتواند وکیل دیگری معرفی کند و کار دادگاه به خاطر وکیل به تأخیر نیافتد. اعلام دیرهنگام استعفای وکیل، ممکن است در مواردی، محکومیت انتظامی وی را در پی داشته باشد.  موکل نیز می تواند وکیل را عزل کند. البته در صورت عزل وکیل، حق الوکاله می بایست مطابق قرارداد مالی به وی پرداخت شود مگر اینکه وکیل و موکل طور دیگری توافق کرده باشند.


هزینه تمبر دادرسی و سایر هزینه های مربوط

هزینه دارسی به عهده کیست؟

هزینه ی تمبر دادرسی، هزینه دفتر خدمات قضایی، هزینه ی کارشناسی و سایر هزینه هایی که برای انجام کار ضرورت دارد به عهده ی موکل است و جزء حق الوکاله نیست. مبلغ هزینه دادرسی پرداخت شده در گوشه ای از برگه دادخواست قید می شود.


نرخ وکالت مهریه بهترین وکیل مهریه در تهران

هزینه وکیل برای پرونده مهریه نیز با توجه به تبحر و تجربه و توانایی وکیل و سرعت انجام کار می تواند بسیار متغیر باشد. پرداخت هر گونه وجهی به وکیل بابت حق الوکاله می بایست در قبال اخذ رسید امضا شده باشد. البته واریز از طریق کارت به کارت یا فیش بانکی، خود، در حکم رسید است. بهتر است واریز از طریق واریز به حساب بانکی وکیل باشد و از پرداخت مواردی از قبیل سکه و هدیه و وجوه غیر نقدی پرهیز شود.


جزئیات و مراحل کار وکیل در پرونده

در قرارداد با وکیل دادگستری، این مطلب حتما مشخص شود که تا کجای کار (پرونده) را وکیل می بایست انجام دهد. مراقب باشید در دام برخی موسسات حقوقی یا دلالان (به اصطلاح، کار چاق کن) که ادعای رابطه و نفوذ در دستگاه قضایی دارند نیافتید. در صورت تخلف وکیل دادگستری، استرداد پول از وی ممکن است، اما اگر قرارداد شما با این نوع از موسسه حقوقی باشد، پس گرفتن پول، خیلی سخت و فرسایشی است.


نحوه محاسبه حق الوکاله توسط دادگاه

دادگاه حق الوکاله وکیل را بر مبنای تعرفه محاسبه و در دادنامه صادره قید می کند. این مبلغ در اغلب مواقع، کمتر از آن مبلغی است که موکل در واقع به وکیل پرداخت کرده است. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در سیستم قضایی و وکالتی وجود دارد و اجحاف در حق موکل است.


تمبر مالیاتی وکیل دادگستری چقدر است

طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالتنامه ای که تمبر مالیاتی ندارد معتبر نیست. اما باید پرسید میزان تمبر مالیاتی وکیل چقدر است؟ برای پاسخ ابتدا باید دانست که میزان حق الوکاله وکیل دادگستری، همان مبلغی است که در وکالتنامه قید شده است و دادگاه همان مبلغ را ملاک تمبر مالیاتی وکیل قرار می دهد البته به شرطی که آن مبلغ کمتر از تعرفه نباشد (تعرفه حق الوکاله در سال 1385 توسط رییس قوه قضاییه تعیین شده است) اما اگر مبلغ مندرج در وکالتنامه بیشتر از تعرفه باشد، فقط از حیث میزان تمبر مالیاتی ملاک قرار می گیرد ولی از حیث محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله، تعرفه قانونی ملاک خواهد بود.


تفاوت تعرفه و قرارداد حق الوکاله

مثال1: اگر میزان حق الوکاله در دعوایی طبق تعرفه یک میلیون تومان باشد ولی در قرارداد بین وکیل و موکل، دو میلیون تومان نوشته شده باشد، دادگاه دو میلیون تومان را ملاک تمبر مالیاتی وکیل قرار خواهد داد ولی اگر دادگاه بخواهد خوانده را محکوم به پرداخت خسارت حق الوکاله به نفع خواهان کند، به یک میلیون تومان حکم خواهد داد.

مثال2: اگر وکیل و موکل به جای تعرفه که فرضا یک میلیون تومان است، پانصد هزار تومان بنویسند، دادگاه بر مبنای یک میلیون تومان (یعنی همان تعرفه قانونی) تمبر مالیاتی را محاسبه خواهد کرد ولی در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، او را به پانصد هزار تومان بابت حق الوکاله محکوم خواهد کرد.

نکته1: وکالتنامه های وکیل دادگستری لازم است در هر مرحله (مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر، مرحله فرجام و مرحله اجرای حکم) تمبر مالیاتی داشته باشد. بنابراین نباید تصور شود که یک بار تمبر زدن وکالتنامه برای مرحله بدوی، کافی است مگر اینکه پرونده بیشتر از یک مرحله جریان پیدا نکند.


حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و تجدیدنظر

از کل مبلغی که برای حق الوکاله توافق می شود 60 درصد برای مرحله بدوی و 40 درصد برای مرحله تجدیدنظر است. 5 درصد از مبلغی که وکیل دریافت می کند، صرفا، به عنوان علی الحساب مالیاتی باید ابتدائا توسط وکیل به واحدهای ابطال تمبر مالیاتی شغلی وکلا، پرداخت شود. البته نباید تصور شود که مالیات پرونده، با همین 5 درصد بسته شده است. مالیات انتهای سال مالیاتی سر جای خود است. میزان مالیات وکیل، در اداره های مالیاتی با در نظر گرفتن میزان تمبر مالیاتی در دفترچه مالیاتی وکیل محاسبه و تعیین خواهد شد.


وکیل شناسی توسط مردم عادی

در حال حاضر دو نوع وکیل در ایران وجود دارد:

 1- وکیل کانون وکلای دادگستری: کانون وکلای دادگستری در ایران، یکی از قدیمی ترین نهادهای مستقل از حاکمیت است و بر امور مربوط به وکلای مربوط به خود، نظارت می کند. بهتر است وکیلی که انتخاب می کنید جزء کانون وکلای دادگستری همان شهری باشد که پرونده شما در آنجا جریان دارد تا در صورت اختلاف با وکیل و احیانا شکایت از وی، مجبور به طی مسیری طولانی تا کانون وکلای مربوطه نباشید.

 2- وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه یا اصطلاحا وکیل ماده 187: این مرکز در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و وکلای آن تحت نظارت قوه قضاییه هستند و از بدو تاسیس تا کنون نیز دارای تشکیلات مجزا از کانون وکلای دادگستری بوده اند.


وکیل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل خانواده وکیل طلاق وکیل مهریه

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − هجده =