خانه / ملکی / وکیل ملکی

وکیل ملکی

وکیل ملکی

در جریان پذیرش تقاضای ثبت و در طی مراحل آن و حتی بعد از صدور سند مالکیت به صورتهای مختلف از قبیل عدم انطباق حدود ملک با سند مالکیت، اختلاف حدود ملک با املاک مجاور، تجاوز به پلاک مجاور، تداخل املاک در همدیگر، تعارض، اضافه مساحت در ملک، عقب نشینی و… در املاک به وجود می آید. لذا هریک از این پدیده ها باید با استناد به مواد قانون و آیین نامه ی قانون ثبت با رعایت مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که در باب موضوع وجود دارند حل و فصل شوند. حل همه ی موارد اختلاف مستلزم آگاهی و احاطه بر مسائل ثبت و کارشناسی دقیق و به کمک وکیل ملکی است. زیرا نمی توان بدون وکیل ملکی به سادگی حق را از باطل تشخیص داد و برای حل آنها فرمول واحدی طراحی کرد و با یک نگرش ساده و گذرا به قضاوت نشست بلکه ضرورت دارد وکیل ملکی همه ی ابعاد و جوانب مساله را از مجرای قانون بررسی کند تا بتواند در راستای تشخیص درست و احقاق حق، نظر درست و مستدلی ارائه کند.

وکیل ملکی در کنار کارشناسان رسمی دادگستری می تواند با استدلال درست توجه قضات محترم محاکم را جلب و بعضا نظر ایشان مبنی و مستند حکم قرار گیرد.

تجربه موید این ادعاست که در طول مراحل اقدامات ثبت برای تغییر و اصلاح در املاک و اسناد آنها مدارکی به وکیل ملکی و کارشناسان ارائه می شود که گاه پیچیدگی و دشوار بودن آنها به حدی است که وکلای عادی و غیرمتخصص نیز در تفسیر و تعبیر مفاد آنها ناخودآگاه و بدون سوء نیت دچار اشتباه می شوند، در نتیجه احتمال تضییع حق فراهم می شود. توجه به مشکلاتی از این قبیل، وجود و حضور وکیل ملکی و وکیل متخصص املاک و اراضی را ضروری می سازد.

وکیل ملکی بر مواد قانون و آیین نامه قانون ثبت به خوبی و روشنی اشراف دارد حتی قضایای بسیار پیچیده را به درستی حل میکند. چه بسا نبود وکیل ملکی ایرادت و اشکالات عدیده ای را برای فرد دادخواه به بار آورد.

در پایان باید گفت وکیل ملکی به تنهایی کافی برای حل تمام مشکلات ملکی و ثبتی نیست و در راستای اقدامات بهتر لازم است کارشناسان ملکی نیز او را یاری کنند. مضافا اینکه نقش قاضی آگاه و دانا بر مسائل ملکی قطعا غیر قابل انکار است.

منبع : وکیل سرا www.Vakilsara.ir

مطلب پیشنهادی

توقیف اموال غیر منقول (1)

توقیف اموال غیر منقول (1) انواع اموال غیر منقول ۱- املاک ثبت شده؛ ۲- املاک …