نوشته‌ها

وکیل

/
وکیل اندر اوصاف وكيل دادگستری وكالت دادگستری آميخته اي است از وجو…

وکیل پایه یک دادگستری

/
وکیل پایه یک دادگستری قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات…
وکیل

چگونگی انتخاب بازرس قانونی و تعداد آنها در شرکتهای سهامی

/
چگونگی انتخاب بازرس قانونی و تعداد آنها در شرکتهای سهامی طبق م…
وکیل

گذشت شاکی بعد از صدور قرار بازداشت

/
گذشت شاکی بعد از صدور قرار بازداشت ممکن است شاکی پس از صدور …
خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری

/
وکیل پایه یک دادگستری ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكل…
خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

نظامنامه قانون وكالت

/
وکیل پایه یک دادگستری | نظر به مواد 1 و10 و 14 و…
خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

قانون وكالت

/
قانون وكالت فصل اول ـ وكيل و شرايط وكالت   ماده 1 وكالت …