نوشته‌ها

خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

‌قانون اوقاف

وکیل پایه یک دادگستری | ‌قانون اوقاف   ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون امور ذيل به عهده سازمان اوقاف واگذار مي‌شود: 1 - اداره امور موقوفات عامه كه متولي ندارد يا مجهول‌التوليه است. 2 - نظارت كامل بر كليه اعمال مربوط به توليت و نظارت متوليان و نظ…
Call Now Button