نوشته‌ها

خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

اساسنامه شركت مادر تخصصی صندوق حمايت

اساسنامه شركت مادر تخصصی صندوق حمايت | وکیل پایه یک دادگستری فصل اول ـ كليات ماده 1 ـ صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي -كه در اين اساسنامه «صندوق‌» ناميده‌مي‌شود ـ داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و به صورت شركت مادر تخص…