نوشته‌ها

وکیل دادگستری

اساسنامه سازمان فضایی ایران

اساسنامه سازمان فضايی ايران | ماده1ـ به منظور انجام وظايف قانوني و امور مطالعاتي، پژوهشي، طراحي، مهندسي و اجرا در زمينه فناوريهاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبـكه‌هاي ارتباطي و فناوري فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع فعاليتهاي حاكم…
Call Now Button