نوشته‌ها

خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

اساسنامه بانك بين‌المللی ترميم و توسعه

‌اساسنامه بانك بين‌المللی ترميم و توسعه | وکیل پایه یک دادگستری  دولتهايي كه از طرف آنها اين موافقتنامه امضاء مي‌شود به شرح ذيل موافقت مي‌كنند: ‌بانك بين‌المللي ترميم و توسعه مطابق مقررات ذيل تأسيس يافته و شروع به كار خواهد نمود: ‌بانك داراي…