نوشته‌ها

وکیل آنلاین

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احكام مدنی {توضیح وکیل سرا: این قانون در تاریخ 1/8/1356 به تصویب رسیده است و به همراه قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مورد عمل در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف در مرحله ی اجرای حکم می باشد.}   فصل اول - ق…
Call Now Button