نوشته‌ها

وکیل

/
وکیل اندر اوصاف وكيل دادگستری وكالت دادگستری آميخته اي است از وجو…

وکیل پایه یک دادگستری

/
وکیل پایه یک دادگستری قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات…

ابطال سند رسمی در رویه دادگاهها

/
ابطال سند رسمی در رویه دادگاهها کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت،…