نوشته‌ها

وکیل پایه یک دادگستری

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای قسمت اول ـ ثبت نرم‌افزار بخش اول ـ تعاريف مربوط به ثبت نرم‌افزار ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه منظور از كلمه "قانون‌"، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي ـمصوب 1379 ـ مي‌ب…
Call Now Button