نوشته‌ها

وکیل پایه یک دادگستری

آیین‌نامه نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات

آيين‌نامه نحوه پرداخت يارانه در حوزه نشر و مطبوعات ماده1ـ به منظور ساماندهي نظام پرداخت يارانه حوزه نشر و مطبوعات و اجراي بخشي از بند « ز» ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ اعتبار ردي…
Call Now Button