نوشته‌ها

وکیل پایه یک دادگستری

آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات

آيين‌نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات فصل اول- كليات ماده 1- هدف و كاربرد الف - هدف: در اجراي بند "ج" ماده(12) قانون برگزاري مناقصات كه در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، ضوابط، موازين و معيارهاي ارزيابي كيفي منا…
Call Now Button