نوشته‌ها

وکیل طلاق توافقی

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی {توضیح وکیل سرا: این آیین نامه در تاریخ 11/6/1387 توسط رییس قوه ی قضاییه تصویب گردیده است. در خصوص فصل دوم، چهارم، پنجم، هفتم و فصل دوازدهم این آیین نا…
Call Now Button