نکاتی در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی

نکاتی در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات …

توضیحات بیشتر »

لزوم موافقت مالک در انتقال حق کسب و پیشه

لزوم موافقت مالک در انتقال حق کسب و پیشه یکی از تفاوتهای قانون مدنی (در مبحث اجاره) و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مربوط به انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر به غیر می باشد. حق کسب یا پیشه یا تجارت همان است که در قانون …

توضیحات بیشتر »

مطلبی در خصوص وکالت و وکلای دادگستری

مطلبی در خصوص وکالت و وکلای دادگستری در گذشته، مردم با فردی به نام «وکیل دادگستری» مواجه بودند و تمامی وکلا را هم در مجموع، یکسان می پنداشتند. حال آنکه، در واقع، گروهی از وکلا کسانی بودند که بعد از دانش آموختگی از دانشکده حقوق مستقیما به وکالت روی می …

توضیحات بیشتر »

بازداشت محکومٌ علیه و موانع آن

بازداشت محکومٌ علیه و موانع آن (1) به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394: «اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ …

توضیحات بیشتر »

دو نکته در خصوص مبایعه نامه

دو نکته در خصوص مبایعه نامه در مبایعه نامه هایی که بین اشخاص تنظیم می گردد، معمولا، به برخی از تذکرات راجع به قطعیت و لزوم عقد بیع اشاره و خیارات (اختیار فسخ معامله) نیز توسط طرفین ساقط می گردد.همچنین، گاهی یادآوری می شود که عقد بیع قطعی است و …

توضیحات بیشتر »

شهادت شهود

شهادت شهود (گواهی گواهان) شهادت به موجب ماده 1258 قانون مدنی یکی از ادله اثبات دعواست. شرایط شاهد در ماده 1313 قانون مدنی ذکر شده است. این شرایط عبارتند از 1-  بلوغ  2- عقل  3- عدالت 4- ایمان 5- طهارت مولد در ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 …

توضیحات بیشتر »