حقوقی

شماره تلفن وکیل

اعلام انکار وتردید و ادعای جعلیت

اعلام انکار وتردید و ادعای جعلیت اعلام انکار در آیین دادرسی مدنی، انکار به معنی تکذیب مشارکت انکار کننده در تشکیل سند است. به عبارت دیگر انکار، نفی انتساب سند به انکارکننده است. در انکار، شخص منکر اظهار می­دارد سند به او منتسب نیست. برای…
وکیل خانواده

قراردادهای انتقال فناوری

قراردادهای انتقال فناوری، در این نوشتار، قراردادهای انتقال فناوری را به اختصار بیان می­کنیم: قراردادهای فروش یا انتقال: در قراردادهای فروش، دارندۀ پروانۀ اختراع یا اسرار تجاری یا دانش فنی، کلیۀ حقوق قانونی خود را نسبت به آن، به دیگری واگذار می­ن…
دفتر وکالت

صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ، در خصوص تخلفات ساختمانی قبل از تاریخ تصویب طرح جامع شهر کمیسیون ماده صد شهرداری، رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدودۀ قانونی و حریم شهر را به عهده دارد. در برخی موارد، مسئلۀ «زمان» صلاحیت را تحت…
وکیل شرکت

کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده صد شهرداری، اولین بار در راستای اجرای تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 تشکیل شد. به موجب این قانون، فرماندار یا بخشدار، نمایندۀ دادگستری و نمایندۀ انجمن شهر اعضای کمیسیون را تشکیل می¬دادند. در …
شماره تلفن وکیل

آیا تغییر شغل مستأجر بدون رضایت مالک ممکن است

آیا تغییر شغل مستأجر بدون رضایت مالک ممکن است به طور خیلی خلاصه باید گفت خیر، ضمانت اجرای شدیدی دارد و برای مستأجر واقعا خطرناک است. مستند قانونی آن نیز شق 7 از مادۀ 14 قانون موجر و مستأجر 1356 است بدین شرح: « در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مو…
وکیل دادگستری

تنظیم اجاره نامه یا قرارداد اجاره

تنظیم اجاره ­نامه یا قرارداد اجاره موضوع بحث در این قسمت، راجع به قراردادهای اجاره ای است که مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعقد می­شود. با توجه به اشکالات و اختلافات عدیده­ای که ممکن است بین موجر و مستأجر ایجاد شود، مواردی را …
دفتر وکالت

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی در واگذاری پروژه های عمرانی خود به پیمانکاران ساختمانی، از شکل خاصی از قرارداد استفاده می­کنند که به «شرایط عمومی پیمان معروف» است. شرایط عمومی پیمان، قسمتی از قراردادی است که بین کارفرما و پیمانکاران…
وکیل دادگستری

ممنوع ­الخروجی در آیین دادرسی

ممنوع ­الخروجی در آیین دادرسی در خصوص ممنوع­ الخروجی در قوانین کیفری قبلا سخن گفتیم. در اینجا همین موضوع را، به­اختصار، در قوانین مدنی بررسی میکنیم. ماده 23 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394: «مرجع اجرا کنندۀ رأی باید به تقاضای محکو…
شماره تلفن وکیل

تأمین دلیل

تأمین دلیل اگر ذی­نفع احتمال دهد در آینده، استفاده از دلایل و مدارکی(مثل کسب اطلاع از افراد مطلع) و استفاده از قرائن و امارات، دفاتر تجاری و غیره متعذر یا متعسر خواهد شد می­تواند تأمین دلیل بخواهد. این درخواست در صلاحیت شورای حل اختلاف می­باشد، مگر …