وکیل خانواده

نفقه حقوقی و کیفری در توضیحات وکیل خانواده

نفقه حقوقی و کیفری در توضیحات وکیل خانواده نفقه چیست؟ نفقه همان خرجی یا مخارج زندگی مشترک است و بر اساس قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و…

وکیل دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد تهران

وکیل دادسرای ناحیه 38 ارشاد تهران دادسرای امنیت اخلاقی  دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه 38) تهران تا مردادماه 1398 با عنوان دادسرای ناحیه 21 تهران یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد. جرائم منافی عفت و مفاسد اخلاقی، روابط نامشروع دون ز…
وکیل ملکی

مختصر و مفید در خصوص طلاق خلع و بائن

مختصر و مفید در خصوص طلاق خلع و بائن طلاق خلع طلاق خلع یا خلعی نوعی از طلاق است (اعم از توافقی و یکطرفه) که در واقع، بدین معناست که زوجه (زن) از زوج (شوهر) کراهت دارد یا برعکس شوهر نسبت به زنش کراهت دارد، به بیان ساده تر زن از شوهرش خوشش نم…

توضیحات وکیل خانواده در خصوص انواع طلاق

توضیحات وکیل خانواده در خصوص انواع طلاق انواع طلاق در فقه اسلام فقها، طلاق را به دو نوع تقسیم کرده اند: طلاق بدعی و طلاق سُنی {یعنی مطابق با سنت و شریعت} طلاق بدعی طلاقی است که حائز شرایط صحت طلاق نباشد اما طلاق سُنی طلاقی است که صحیحا واقع میگ…
Call Now Button