وکیل ملکی خوب

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده {توضیح وکیل سرا: این قانون در تاریخ 1/12/1391 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.}   فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه…
وکیل ملکی خوب

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی {توضیح وکیل سرا: این قانون، در تاریخ 15/7/1393 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، و در تاریخ 23/3/1394 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است. این قانون را باید یکی از قوانین ناظر به آیین اجرای…
دفتر وکالت

گفته های کاربردی هبه، بذل، ابراء و بخشش طلب

گفته های کاربردی هبه، بذل، ابراء و بخشش طلب ماده ۷۹۵ قانون مدنی: « هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور مجانی به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، و مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.» هبه اختص…
دفتر وکالت

مختصر گفته های کاربردی تملک آپارتمانها

مختصر گفته های کاربردی تملک آپارتمانها ایجاد تغییر در نمای خارجی ساختمان: ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها: هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین، تغییراتی در محل یا شکل در، یا سردر، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که …
دفتر وکالت

تغییر نام رویه ی دادگاهها و یک نمونه حکم صادره

تغییر نام رویه ی دادگاهها و یک نمونه حکم صادره تغییر اسم (کوچک): به موجب رأی وحدت رویه سال 1362 و رویه فعلی دادگاهها، تغییر نام، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (دادگاههای حقوقی) می باشد. نحوه ی اقدام هم بدین صورت است که خواهان باید با در دست …
مشاور حقوقی

تنفیذ و ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور

تنفیذ و ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲: »هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند،  احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود…
وکیل خانواده

تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

,
تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت {ملکی} و ممانعت از حق را می توان هم از طریق دادخواست حقوقی و هم از طریق شکایت کیفری مطرح نمود. البته تحقق هر کدام، نکته ها، شرایط و ادله اثباتی متفاوتی دارند. دعوای تصرف عدوانی جزء دعاو…
وکیل

معامله به قصد فرار از ادای دین،ظرافت های حقوقی

معامله به قصد فرار از ادای دین،ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون، با انگیزه ی فرار از ادای دین، به نحوی که باقی مانده ی اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس ت…
مشاور حقوقی

نکاتی در خصوص وقف

نکاتی در خصوص وقف وقف در اصطلاح حقوقی، عبارت از حبس مستمر عین مال پایدار است در راه امور خیریه، بر  حسب منظور واقف و آنچه واقف مقرر داشته است. وقف مالی که در گرو یا وثیقه ی دیگری یا رهن است، نافذ نیست. اگر مرتهن وقف را اجازه کند یا عقد را تنفیذ …
Call Now Button